A weboldal cookie-kat használ a jobb megjelenésért. Ha a weblapon marad, akkor feltételezzük, Ön elfogadja mindezt.

header

Vásári szabályzat

VÁSÁRI SZABÁLYZAT kézműves-, kereskedő-, kirakodó vásáros Partnerek részére

IX. „Tatai Patara 1597.” Török kori Történelmi Fesztivál
2016. május 27-29.

 

1. Általános információk:

A „Tatai Patara 1597.” Török kori Történelmi Fesztivál főszervezője a ZOFI Rendezvényszervező Kft. (továbbiakban Szervező)
A kereskedők szervezése, kiválasztása, koordinálása és ellenőrzése szintén a ZOFI Rendezvényszervező Kft. hatáskörébe tartozik.

 

2. A vásár ajánlott nyitva tartása:

2016. május 27. péntek 10-21 óráig
2016. május 28. szombat 08:30-22 óráig
2016. május 29. vasárnap 08:30-19 óráig

 

3. Jelentkezés, területbérlés feltételei és módja, a vásár szabályzata:

- A Szervezők csak a pályázati rendszerben kiválasztott Partnerek számára biztosítanak részvételt a rendezvényen, velük kötnek szerződést.
- A rendezvényen a konkrét árusító hely kiosztását – lehetőség szerint a Vásári Szolgáltató Partner előzetes igényeinek figyelembe vételével – minden esetben a Szervezők határozzák meg (beosztás, elhelyezés, területkijelölés, stb.)
- A Vásári Szolgáltató Partner köteles elfogadni a Szervezők által árusításra kijelölt installációs helyet.

 

4. A Vásári Szolgáltató Partnerek gépjárművel,

csak és kizárólag bepakolás/ kipakolás/ árubeszállítás céljából hajthatnak a Fesztivál területére, a Fesztivál nyitvatartási idején kívül, a Szervezők által kiadott behajtási engedéllyel (Partnerenként 1 db behajtási engedély).
A rendezvény teljes területén a KRESZ rendelkezései érvényesek, a gépjárművek maximális sebessége csak 5 km/h lehet.
A közlekedési utak áru, építési anyag lerakásával, deponálásával még ideiglenesen sem zárhatók el.

Fesztivál területére behajtási időpontok:

2016. május 27. péntek 07-12 óráig, majd 22 órától
2016. május 28. szombat 06:00-08 óráig, majd 22 órától
2016. május 29. vasárnap 06:00-08 óráig, majd 19 órától

Amennyiben a feltüntetett időpontokon túl a Fesztivál területén tartózkodik gépjárművével, minden Fesztivál területen töltött időszak után 5.000 Ft + Áfa/ fél óra büntetést köteles fizetni, az akadályoztatás miatt.

A Fesztivál területén parkolni tilos, a behajtási engedély csak behajtásra jogosít, vele kedvezményesen nem lehet parkolni a Fesztivál területén kívül.

 

5. A Vásári Szolgáltató Partner kitelepülésekor kizárólag az előzetesen egyeztetett, a pályázatában feltüntetett, a Szervezők által jóváhagyott termékeket forgalmazhatja, szolgáltatását végezheti. Az ezt meghaladó, vagy jóvá nem hagyott termékek árusítását, tevékenység folytatását a Szervezők jogosultak megtiltani, az elárusító helyről e termékeket beszedetni. Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget a Szervezők azonnali hatállyal felmondhatják a szerződést.

6. A Vásári Szolgáltató Partner kizárólag a Szervezők által jóváhagyott installációban folytathatja tevékenységét, a korhű megjelenés elvárás. Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget, vagy a Szervezőkkel nem engedélyeztetett installációban árusít, úgy azonnali hatállyal felmondható a szerződés.

7. A Vásári Szolgáltató Partner a saját installációja mellé csak annyi reklámanyagot, megállító táblát, stb. helyezhet ki, amennyire előzetesen engedélyt kért/ és kapott a Szervezőktől.

8. A Vásári Szolgáltató Partner által bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el, nem növelhető, és nem adható/ értékesíthető tovább, akár csak részben is más Partner(ek)nek.

9. A Vásári Szolgáltató Partner a termékek értékesítése során köteles betartani a belkereskedelmi tevékenységre vonatkozó előírásokat. Kötelezi magát, hogy a hatályos jogszabályokban és árusítási szabályzatban előírt hatósági/működési engedélyeket legkésőbb az elárusítóhely átvételi időpontjáig beszerzi, azokat a helyszínen tartja, a Szervezők és a hatósági szervezetek kérésére felmutatja, az árusítást a vonatkozó törvényeket, előírásokat betartva végzi. A Partner köteles a rendezvény területén a tisztességes kereskedői magatartást maximálisan betartani; a vásárlókat korrekten és az előírásoknak megfelelően tájékoztatni, udvariasan kiszolgálni. Köteles ár-tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni, és a fogyasztói árakat a Rendezvény ideje alatt betartani. Köteles a munkavégzésre alkalmas állapotban végezni a tevékenységét. Amennyiben értékesítő tevékenysége zavarja a többi árust, vagy a Fesztivál látogatóit, a Szervezők azonnali hatállyal felmondhatják a szerződést.

10. A Vásári Szolgáltató Partner az árusító hely frontján túl nem pakolhat, tevékenységét az installációban, valamint az installáció mellett végezheti, amennyiben ezt a fizikai környezet megengedi. A Szervezők lehetőség szerint az installációs helyeket úgy jelöli ki, hogy az installációtól 1-1 méterre a Partner kihelyezhet tevékenységet segítő eszközöket (asztal, polc, állvány). Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget (az installációjának frontján túl pakol) a szerződését azonnali hatállyal felmondhatják a Szervezők.

11. A Vásári Szolgáltató Partnerek a rendezvény területén kizárólag saját standjukban végezhetik tevékenységüket; nem tehetnek olyan megnyilvánulásokat, nem használhatnak olyan üzleti fogásokat, melyek a többi Partner érdekeit sérti.

12. Tilos az árusító területen baleset- és tűzveszélyes anyagot felügyelet nélkül hagyni és nagyobb mennyiségben tárolni! A Kereskedő vállalja, hogy a mindenkor hatályos tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat betartja és alkalmazottaival is betartatja.

13. A Vásári Szolgáltató Partner számára biztosított az alap, világításhoz elegendő áram. Az installáció 30 méteres körzetében megtalálható csatlakozási pontra a Vásári Szolgáltató Partner önállóan csatlakozik rá.

14. A Vásári Szolgáltató Partner köteles a napi tevékenység, az építési- és bontási munkák során keletkezett hulladékot hulladékgyűjtő konténerbe elhelyezni, illetve az általa bérelt területet a fesztivál ideje alatt folyamatosan és maximálisan rendben tartani.

15. A Vásári Szolgáltató Partnernek lehetőség szerint gondoskodnia kell az installáció zárhatóságáról, vagy egyéb módon megoldott vagyonvédelemről. Káresemény bekövetkezésekor a Szervezőt nem terheli felelősség a területen történt károkkal kapcsolatban.

 

Részvételi felhívás

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

X. „Tatai Patara 1597.” Török kori Történelmi Fesztivál

 

 1. 1.      Tájékoztató a 2017. évi Tatai Patara kézműves vásáráról

Tizedik alkalommal gyúlnak fel az ostromlók tábortüzei a Tatai vár alatt és a Kastély téren. Három napos időutazás 1597-be – ezt a különleges kalandot kínálja a Tatai Patara 2017. május 19-től május 21-ig.

A rendezvény az 1597-es sikeres tatai ostrom és gróf Pálffy Miklós hadvezéri tevékenysége előtt tiszteleg.

A kerettörténet szerint az 1594-ben kirobbanó újabb háborúban Tata négybástyás vára török kézen van és komoly akadálya sikeres dunántúli keresztény hadmozdulatok indításának. A hadi kudarcokat látva Pálffy Miklós komáromi főkapitány furfangos tűzmestereinek segítségével cselvetésre szánja magát, és 1597-ben kapupetárdával „kopogtat be a várkapun”.

 

A kézműves vásár lebonyolítója a ZOFI Rendezvényszervező Kft.

Helyszín:  a Tatai Vár, és az Esterházy Kastélytér

A vásár nyitva tartása:

2017. május 19. péntek 14-22 óráig

2017. május 20. szombat 08:30-22 óráig

2017. május 21. vasárnap 08:30-19 óráig

A rendezvény népszerűsítése:

Sajtómegjelenések (tv, rádió, online és print); folyamatos tájékoztatás a rendezvény előtt/ rendezvény alatt a fesztivál honlapján és Facebook oldalán. Megjelenés az országos és megyei lapokban, banner megjelenés országos online médiában. Televíziós megjelenések, szórólapok, óriásplakátok, molinók, direkt marketing, rádió kampány.

 

 1. 2.      Részvételi tudnivalók

Jelentkezők köre:

Jelentkezhetnek gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, őstermelők, egyéni vállalkozók, stb. – Minden olyan vásári szolgáltató partner, akik rendelkeznek a tevékenységek ellátásához szükséges valamennyi engedéllyel.

 

Jelentkezés tartalma:

-          jelentkezési adatlap aláírva (elektronikusan visszaküldve a Szervezők részére)

-          a forgalmazott termékek megnevezése, fényképek a termékekről és az árusítás megjelenéséről

-          fényképek a saját installációról

 

Speciális feltétel, előírás:

A vásári szolgáltató partnerek csak olyan termékeket forgalmazhatnak, amit az előzetesen elküldött terméklistában megjelöltek, illetve azt leegyeztették, engedélyeztették a Szervezőkkel.

 

Installáció bérlés:

A Szervezők, korlátozott mennyiségben (60 db) lehetőséget biztosítanak fa „kecskelábas” installáció bérlésére, melynek bérleti díja a rendezvény idejére 5.000 Ft + 27 % Áfa.

A kecskelábas installációhoz világítást a Szervezők csak igény esetén, térítés ellenében biztosítanak.

 

Áramellátás:

A Fesztiválon megjelenő Partner számára biztosított az alap áramellátás, ami elegendő az installáció világításához. Amennyiben ettől több az áramigénye, akkor azt jelezze a jelentkezési lapon. Az installáció 30 méteres körzetében lesz kiépítve csatlakozási pont, melyre a Szolgáltató Partnernek önállóan kell csatlakoznia.  

 

Előnyt jelent az elbírálás során:

-          helyi alapanyagokból, helyi termelők által előállított terméket, szolgáltatást kínálnak, elárusító helyüket egyedi, látványos módon díszítik

-          interaktív programokat szerveznek (bemutató, foglalkoztató)

-          termékeik népszerűsítésére különféle promóciókat (pl.: kóstoltatás, kézműves bemutató) szerveznek

-          hungarikumokat, tradicionális magyar termékeket kínálnak

-          különleges, egyedi termékeket forgalmaznak

 

Részvételi díj, a vásári szolgáltató partnerek tervezett összetétele:

Az árak nem tartalmazzák az Áfát. A szolgáltató partnerek kiválasztásánál a szervezők törekedni fognak arra, hogy egyetlen adott termékből se legyen túlkínálat.

 

Szerződő vásárosok egyszeri részvételi díja:

2017. május 19-21. péntek – szombat – vasárnap:

 

Várban:                                                           25 000 Ft + ÁFA/2 m

Esterházy téren:                                            30 000 Ft + ÁFA/2 m

Váralja utcában:                                            20 000 Ft + ÁFA/2 m

A megpályázott helyeket, jelentkezési sorrendben osztjuk ki!

 

Azoknak a vásárosoknak, akik már az előző években is részt vettek a fesztiválon, 10% kedvezményt biztosítunk a helypénz árából!

 

A jelentkezés benyújtásának módja:

A Szervezők által kiküldött elektronikus levél mellékletét képző „Jelentkezési lap” elkészítése, valamint a teljes jelentkezési anyag elektronikus úton való megküldése a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre.

 

A vásárral kapcsolatos határidők:

Jelentkezési időszak: 2017. március 14 – április 30-ig

Jelentkezések elbírálása: 2017. május 5-ig

Szerződéskötési időszak: 2017. május 5 – május 8-ig

Részvételi díj fizetési határideje: legkésőbb 2017. május 19. (Regisztrációkor)

Bepakolás kezdete: 2017. május 19. 7:00 óra

Vásár nyitása: 2017. május 19. 13 óra

Vásár zárása: 2017. május 21. 20 óra

 

Elérhetőségeink, információk:

A kézműves, kereskedő, vásári kipakoló részvétellel kapcsolatban:

ZOFI Rendezvényszervező Kft. – 2890 Tata, Ady Endre u. 13 (Zsigmond király udvar)

Baksai Brigitta 70/6000834; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jelentkezési lap

Rendezvény szabályzat vásári szolgáltató partnerek részére

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

A rendezvény elnevezése:      „Tatai Patara 1597.” Török kori Történelmi Fesztivál

A rendezvény jellege:             Hagyományőrző fesztivál és kézműves vásár

Helyszín:                                   2890 Tata, Tatai Vár; Esterházy Kastély és környéke

A rendezvény időpontja:       2017. május 19 - május 21.

A rendezvény szervezője:      ZOFI Rendezvényszervező Kft.

                                                    2890 Tata, Szegfű u. 23.

Bankszámlaszám:                    OTP 11740047-20135324

Iroda:                                          2890 Tata, Ady Endre út 13. (Zsigmond király udvar)

Telefon:                                      +36-20/942-3830; +36-70/600-0834

E-mail:                                         This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A vásár ajánlott nyitva tartása

2017. május 19. péntek 15-22 óráig

2017. május 20. szombat 08:30-23 óráig

2017. május 21. vasárnap 08:30-19 óráig

 

Jelentkezés, területbérlés feltételei és módja, a vásár szabályzata

-          A Szervezők csak a pályázati rendszerben kiválasztott Partnerek számára biztosítanak részvételt a rendezvényen, velük kötnek szerződést.

-          A rendezvényen a konkrét árusító hely kiosztását – lehetőség szerint a Vásári Szolgáltató Partner előzetes igényeinek figyelembe vételével – minden esetben a Szervezők határozzák meg (beosztás, elhelyezés, területkijelölés, stb.)

-           A Vásári Szolgáltató Partner köteles elfogadni a Szervezők által árusításra kijelölt installációs helyet.

 

Fesztivál területére behajtási időpontok:

A Fesztivál területére behajtani önállóan, érkezést követően TILOS! Csak regisztrációt követően, az illetékes személyzet segítségével, irányításával lehetséges, mert május 19-én a Diák-Patara miatt több száz gyermek fog a területen tartózkodni!

2017. május 19. péntek 07-14 óráig, majd 22 órától

2017. május 20. szombat 06:00-08 óráig, majd 22 órától

2017. május 21. vasárnap 06:00-08 óráig, majd 19 órától

Vásári Szolgáltató Partnerek gépjárművel, csak és kizárólag bepakolás/ kipakolás/ árubeszállítás céljából hajthatnak a Fesztivál területére, a Fesztivál nyitvatartási idején kívül, a Szervezők által kiadott behajtási engedéllyel (Partnerenként 1 db behajtási engedély). A rendezvény teljes területén a KRESZ rendelkezései érvényesek, a gépjárművek maximális sebessége csak 5 km/h lehet. A közlekedési utak áru, építési anyag lerakásával, deponálásával még ideiglenesen sem zárhatók el.

Amennyiben a feltüntetett időpontokon túl a Fesztivál területén tartózkodik gépjárművével, minden Fesztivál területen töltött időszak után 5.000 Ft + Áfa/ fél óra büntetést köteles fizetni, az akadályoztatás miatt.  

A Fesztivál területén parkolni tilos, a behajtási engedély csak behajtásra jogosít, vele kedvezményesen nem lehet parkolni a Fesztivál területén kívül.

 

 1. 1.       A Vásári Szolgáltató Partner kitelepülésekor kizárólag az előzetesen egyeztetett, a pályázatában feltüntetett, a Szervezők által jóváhagyott termékeket forgalmazhatja, szolgáltatását végezheti. Az ezt meghaladó, vagy jóvá nem hagyott termékek árusítását, tevékenység folytatását a Szervezők jogosultak megtiltani, az elárusító helyről e termékeket beszedetni. Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget a Szervezők azonnali hatállyal felmondhatják a szerződést.

 

 1. 2.       A Vásári Szolgáltató Partner kizárólag a Szervezők által jóváhagyott installációban folytathatja tevékenységét, a korhű megjelenés elvárás. Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget, vagy a Szervezőkkel nem engedélyeztetett installációban árusít, úgy azonnali hatállyal felmondható a szerződés.

 

 1. 3.       A Vásári Szolgáltató Partner a saját installációja mellé csak annyi reklámanyagot, megállító táblát, stb. helyezhet ki, amennyire előzetesen engedélyt kért/ és kapott a Szervezőktől.

 

 1. 4.       A Vásári Szolgáltató Partner által bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el, nem növelhető, és nem adható/ értékesíthető tovább, akár csak részben is más Partner(ek)nek.

 

 1. 5.       A Vásári Szolgáltató Partner a termékek értékesítése során köteles betartani a belkereskedelmi tevékenységre vonatkozó előírásokat. Kötelezi magát, hogy a hatályos jogszabályokban és árusítási szabályzatban előírt hatósági/működési engedélyeket legkésőbb az elárusítóhely átvételi időpontjáig beszerzi, azokat a helyszínen tartja, a Szervezők és a hatósági szervezetek kérésére felmutatja, az árusítást a vonatkozó törvényeket, előírásokat betartva végzi. A Partner köteles a rendezvény területén a tisztességes kereskedői magatartást maximálisan betartani; a vásárlókat korrekten és az előírásoknak megfelelően tájékoztatni, udvariasan kiszolgálni. Köteles ár-tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni, és a fogyasztói árakat a Rendezvény ideje alatt betartani. Köteles a munkavégzésre alkalmas állapotban végezni a tevékenységét. Amennyiben értékesítő tevékenysége zavarja a többi árust, vagy a Fesztivál látogatóit, a Szervezők azonnali hatállyal felmondhatják a szerződést.

 

 1. 6.       A Vásári Szolgáltató Partner az árusító hely frontján túl nem pakolhat, tevékenységét az installációban, valamint az installáció mellett végezheti, amennyiben ezt a fizikai környezet megengedi. A Szervezők lehetőség szerint az installációs helyeket úgy jelöli ki, hogy az installációtól 1-1 méterre a Partner kihelyezhet tevékenységet segítő eszközöket (asztal, polc, állvány). Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget (az installációjának frontján túl pakol) a szerződésétazonnali hatállyal felmondhatják a Szervezők.

 

 1. 7.       A Vásári Szolgáltató Partnerek a rendezvény területén kizárólag saját standjukban végezhetik tevékenységüket; nem tehetnek olyan megnyilvánulásokat, nem használhatnak olyan üzleti fogásokat, melyek a többi Partner érdekeit sérti.

 

 1. 8.       Tilos az árusító területen baleset- és tűzveszélyes anyagot felügyelet nélkül hagyni és nagyobb mennyiségben tárolni! A Kereskedő vállalja, hogy a mindenkor hatályos tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat betartja és alkalmazottaival is betartatja.

 

 1. 9.       A Vásári Szolgáltató Partner számára biztosított az alap, világításhoz elegendő áram. Az installáció 30 méteres körzetében megtalálható csatlakozási pontra a Vásári Szolgáltató Partner önállóan csatlakozik rá.

 

 1. 10.   A Vásári Szolgáltató Partner köteles a napi tevékenység, az építési- és bontási munkák során keletkezett hulladékot hulladékgyűjtő konténerbe elhelyezni, illetve az általa bérelt területet a fesztivál ideje alatt folyamatosan és maximálisan rendben tartani.

 

 1. 11.   A Vásári Szolgáltató Partnernek lehetőség szerint gondoskodnia kell az installáció zárhatóságáról, vagy egyéb módon megoldott vagyonvédelemről. Káresemény bekövetkezésekor a Szervezőt nem terheli felelősség a területen történt károkkal kapcsolatban.

TŰZRENDÉSZETI-, BALESET- ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

 1. A rendezvényen használt gázfogyasztó eszközök a hatályos vonatkozó jogszabályban és szabványban előírtaknak meg kell felelniük.
 2. A rendezvényen tilos házilag után töltött vagy átalakított gázpalackot használni.
 3. A rendezvényen tilos egy gázpalackról több fogyasztó berendezést üzemeltetni.
 4. A rendezvényen használt elektromos fogyasztó berendezések a hatályos vonatkozó jogszabályban és szabványban előírtaknak meg kell felelniük. Az elektromos fogyasztó berendezések EU-s minőség tanúsítással kell rendelkezniük.
 5. A sátrak között legalább 1,5 m védőtávolságot kell tartani.
 6. Nyílt láng használata esetén, legalább 1 db 6 kg-os ABC típusú porral oltó készüléket készenlétben kell tartani. Minden árusnak és catering-esnek saját magának kell biztosítania a porral oltó készüléket.
 7. Gázpalackokat feldőlés ellen biztosítani kell.
 8. Gázpalackokat nagy hőhatásnak és közvetlen napsütésének kitenni tilos!
 9. Sátrakban tüzet rakni (kiv. gázfogyasztó ber.) szigorúan TILOS!
 10. Dohányozni a sátrak területén TILOS!
 11. Rendezvénysátrak és épületek között min. 14 m védőtávolságot kell tartani.
 12. A rendezvény területén csak a felhasználás alatt álló gázpalackokat szabad tárolni.
 13. A használat alatt nem álló gázpalackokat a fesztivál területéről el kell távolítani.
 14. Gázpalack csere idején 1 db 6 kg-os ABC típusú porral oltó készüléket készenlétben kell tartani a csere helyszínén.
 15. A rendezvény területén kívül tárolt gázpalackokat közvetlen hőhatásnak, napfény sugárzásának kitenni Tilos!
 16. A rendezvény területen hulladékokat, göngyöleget tárolni nem szabad, ezek tárolására a kijelölt területeken lesz mód.
 17. A szolgáltatónak a rendezvény helyszínére, körülményeire vonatkozó mindennemű reklamációját a rendezvény időtartama alatt azonnal kell jelezni a szervezőknek. A szolgáltató visel minden olyan kárt, ami abból következően érte, hogy e bejelentési kötelezettségének időben nem tett eleget és ennek következtében valamely helyszín, időpont tevékenység vagy mulasztás már nem tekinthető meg, vagy a bejelentés tartalmi elemei utólag már nem ellenőrizhetőek.
 18. A szolgáltatók kötelesek a saját, illetve az általuk megbízott kivitelező vállalatok dolgozói tűzvédelmi, baleset és munkavédelmi oktatásáról készült jegyzőkönyveket, nyitvatartási és bontási idejében a helyszínen tartani, ill. ha azt kérik, a tűzvédelmi, és munkavédelmi hatóságnak bemutatni.
 19. A szolgáltatók, az általuk meghívott kivitelező cégtől kötelesek a kivitelezési munkák megkezdése előtt a dolgozóinak tűz-, baleset és munkavédelmi oktatásáról szóló jegyzőkönyveket bekérni. A rendezvény területén dolgozó kivitelező cég(ek) dolgozói részére, amennyiben tűzveszélyes tevékenységet kell végezniük, kötelesek írásos engedélyt kiadni és azt a rendezők képviselőjével láttamoztatni.
 20. A rendezvény időtartama alatt a közlekedési utakat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
 21. A rendezvény kivitelezése során ügyelni kell arra, hogy a közmű nyitó- és zárószerkezeteit, tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
 22. A szolgáltatók az installációk építése, bontása, valamint a rendezvény ideje alatt kötelesek betartani a többszörösen módosított és kiegészített 1993. évi XCIII. tv-ben foglaltakat, valamint az egyes szakmák sajátos munkavédelmi előírásait, illetve a dolgozók erre vonatkozó oktatásáról gondoskodni.
 23. A fent leírtakon kívül a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet előírásainak betartása minden résztvevő számára kötelező.

Jogi záradék:

A felek között felmerülő bárminemű jogvitára kikötik a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos eljárási illetékességét.

Tata, 2017. március 23.

Pályázatok

NKA

A Tatai Patara Török kori Történelmi Fesztivál  az NKA támogatással valósult meg.

 

Pályázati beszámolók:

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 A 2015-ös Tatai Patara a Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával valósult meg.
hu_sk husk_log

Időutazás - Tatai vár

gath_ajanlo A Tata GUIDE@HAND teljes turisztikai és a városnéző tartalmat, illetve térképet tartalmaz Tatáról.

gath_qr

Támogatóink

Hotel Gottwald

 

dexi_dekor

 

ekol

 

 

golf_hotel

Médiapartnereink

forras

tv

 

 

keminfo 

 

Partnereink

cimer_hm
   monostori_erod
visittata_logo Derik logo
logo_nomel HelpDesk
tbmuzlogo
tkv
wikipedia
Tata Rendőrkapitányság 
Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság